از چیزهایی که خوردن آن ممنوع اعلام شده است شراب می باشد و در قرآن چنین میخوانیم:«شیطان خصومت و دشمنی را به وسیله ی شراب و قمار در میان شما قرار می دهد و شما را از نماز و یاد خدا باز می دارد.» و در جای دیگر می فرماید:«شراب و قمار و بتها پلیدند و از اعمال شیطانند؛ از آن اجتناب کنید.» زیانهای همه جانبه ی شراب به قدری زیاد است که رسول اکرم آن را ریشه ی جنایات و زشتی ها معرفی فرمود. از امام پنجم علت حرام شدن شراب را سؤال کردند؛ حضرت فرمود:«دائم الخمر مانند بت پرست است. شراب رعشه ی بدن برایش پدید می آورد. مردانگی و انصافش را نابود می کند. شراب است که شراب خوار را وادار بر جسارت به نزدیکان و اقوام و خویشان؛ خونریزی و زنا می نماید. حتی از زنای با محارم ایمن نمی تواند بود. او پس از مستی این کار را بی توجه انجام میدهد.» دانشمندان تعداد امراضی را که عامل اصلی آن شراب و عرق است تقریبا 11 نوع شمرده اند: امراض معدی، دستگاه تنفس، گردش خون، امراض قلب، بیماریهای عصبی، بیماریهای مغز و کبد، امراض کلیه، امراض جلدی، حنجره و دستگاه صوت، امراض مثانه و تاثیر آن در نسلها.

            

امراض معدی:

گاستریت ساده و مزمن که بالاخره به ضعف و نابودی قوا منجر میشود. دل دردهای مختلف. بزرگ شدن غیر عادی معده تا حدی که مانند کیسه ای شده و 5 برابر موقع عادی گنجایش پیدا میکند؛یعنی ممکن است 10 تا 12 لیتر آب در ان جای بگیرد. و...

امراض دستگاه تنفس:

ریه ها در اثر الکل تورم یافته؛ لکه های بنفش یا سفیدی روی آنها ظاهر می گردد و بدون استثنا در اشخاص الکلی تنفس سخت و پر زحمت است. و...

گردش خون:

در اثر شراب مواد اصلی خون از جمله فیبرین و گلبول قرمز و... خیلی کم شده و از دست رفته، مایع خون؛ آهکی و خراب می شود. هر نوع نوشابه ی الکلی رگها را سخت و شکننده می کند و باعث می شود در اثر فشارهایی مانند کار زیاد، عصبانیت، سرما ویا گرمای غیر معمول پاره شده و سکته ی کامل یا ناقص به وجود آید. و...

امراض قلب:

در نتیجه ی خرابی خون عمل قلب مختل شده؛کم کم چربی و پیه دور آن را می گیرد و آن را سنگین و بزرگ می کند و چون قلب در حین ضربان با قوّت حرکت می کند، سنگینی مزبور موجب کندی حرکت و نامرتبی آن می گردد که قلب اینگونه افراد نامرتب میزند. و...

بیماری های کبد:

بعد از معده اولین اثر شوم الکل بر کبد ظاهر میشود که باعث می شود سلولهایش کشته شوند و در اثر اجتماع سلولهای مرده کبد از حد معمولی بزرگتر می شود. کبد تمام اشخاص دائم الخمر آغشته به نوعی چربی و مواد کثیف است و این نوع مرض به سیروز کبد مشهور است. و...

امراض جلدی و حنجره:

امراض جلدی مانند خارشهای بی جهت اگزما، جوش صورت، چاقی بی مورد و خطرناک از عوارض الکل است. حنجره التهب پیدا می کند و صدا درشت و گرفته می شود. و...

امراض مثانه و کلیه:

ماده ی سمی الکل مخاط عضله ی مزبور را ضعیف می سازد و ان را می ساید. الکل تولید سنگ مثانه می نماید و گاهی سبب بروز قند در ادرار می شود. الکل به واسطه ی آهکی کردن خون، کلیه ها را دچار اختلال و کم غذایی و ضعف و گاهی از کار افتادگی می کند.


یکی از اطباء آلمان ثابت کرده است که تاثیر الکل تا 3 نسل به طور حتم باقی است.طبق عقیده ی لوگرز از 761 وارث الکلیک ؛322 نفر فاسد، 155 دیوانه و 131 مستعد به سکته به وجود می آید.


برچسب ها : المشیر  , بیت العباس المشیر  , هیئت عاشقان ولایت المشیر  , دکتر مختاری  , پایگاه المشیر  , مشروبات الکلی  , مضرات شراب  , شراب  , دهیاری المشیر  ,