بسم الله الرحمن الرحیم

 خدایا
این جمعه هم تمام شد
و باز هم خبر ظهور مهدی (ع) به گوشم نرسید
تنها یک چیز برایم روشن تر شد
اونم اینکه در بندگی ات کم کاری کرده ام
و گناهانی انجام داده ام
که لیاقت دیدن امامم را ازم گرفته
ولی خدایا بدان
گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شمامن از الان خود را برای جمعه بعدی آماده میکنمگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شمااللهم عجل لولیک الفرجگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما


برچسب ها : المشیر  , هیئت عاشقان ولایت  , ولایت المشیر  , عاشقان المشیر  , امام زمان  , ولی عصر  , حضرت مهدی  ,