افسار کدخدا دست اسرائیل است . . .

آنهایی که دنبال مذاکره با کدخدا هستند باید این را بدانند که افسار آمریکا دست اسرائیل است ...

منطق این گونه افراد مانند این است که تا وقتی کد خدا را نبینند ؛ با بقیه حرف زدن فایده ندارد چون گوش شان به کدخداست و چیزی را قبول ندارند . . .

بدینوسیله کد خدای اصلی را به شما معرفی میکنم . . .

آمریکا که قبل از دیدار با نتانیاهو ادبیاتی به مانند فدایت شوم داشت ، بعد از دیدار با نتانیاهو (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) ، ادبیات سخنانش به طور کامل از تمام زوایا تغییر کرد و در سخنانش گزینه نظامی را دو یا چند باره به زبان آورد.

امروز با رنگ باختن تمام لبخندهای اوباما به روحانی و جان کری به ظریف، آن هم تنها با دیداری کوتاه با نتانیاهو ، به نظر می رسد که افسار آمریکا دست اسرائیل است و از آن تبعیت می کند و اینک سوالی جدی ایجاد می شود: که نکند همان منطق که روحانی را پای مذکره با آمریکا رساند، اطرافیان او را به مذاکره با کدخدای اصلی هم وسوسه کند؟!!

مقتدر مظلوم - افسار کدخدا دست اسرائیل است . . .


در پاسخ به گزینه نظامی کدخدا و صهیونیست ها باید گفت:

من یک هدف دارم و شما تنها گلوله دارید . . .

دعا کنید بعد از تمام شدن گلوله هایتان زنده نباشم . . .

و این را بدانید پشت این نقاب فقط تکه ای استخوان و ماهیچه پنهان نشده . . .

در پشت این نقاب یک آرمان وجود دارد و آرمانها ضد گلوله هستند . .


برچسب ها : امریکا  , ایران  , مرگ بر امریکا  , اسرائیل  ,