مهدی جان:

الودگی هوا که سهل است،

الودگی دلمان نیز از حد گذشته 

ونفس هایمان به شمارش افتاده،سال هاست زندگیمان تعطیل رسمی ست      

،هوای باریدن نداری مولا؟............................

یا مولا


برچسب ها : یامهدی  , یا صاحب الزمان  , مهدی  ,