خداییش حرف دلتو راجع به این تصویر بگو؟؟؟؟...(نظر بده)

افسران - به خدا میگم

برچسب ها : سوریه  , کودکان سوریه  , تروریست  , المشیر  ,