روزنامه ی کیهان  در تاریخ 14 / 11/ 1382  ص 1 به نقل از خبرگزاری قرآنی ایران و آن خبرگزاری هم به نقل از پایگاه خبری( kuwait chat ) نوشته است : « فضانوردان آمریکائی در آخرین تحقیقات زمین شناسی خود به این نتیجه رسیده اند که کره ی ماه در گذشته به دو نیم تقسیم شده و سپس در یک فعل و انفعال  دوباره به هم پیوند خورده است . این مطلب که در یک میزگرد تلویزیونی و از زبان یک گروه فضائی اعلام گردید.

ناسا و شق القمر......

نشریه نسل سوم که مربوط به دانشگاه سمنان  است  به نقل از خبر گزاری قرانی ایکتا می نویسد  که در تحقیقاتی که در مطالب ناسا(سازمان هوا و فضای امریکا) داشته اند  ناسا سه نوع شکاف در ماه شناشایی کرده که عبارتند از 1-شکافهای دایره ای که مال شهابها و سنگهای آسمانی است 2-شکافهای مارپیچی که مال که دلیل آن هم یافته اند3- شکاف کمر بندی  که نتوانشته اند توجیه علمی برای ان پیدا کنند .

این مطالب بخشی از سخنان دکتر بی آزار شیرازی رییس دانشگاه مذاهب  اسلامی  بود که در این ماههنامه منعکس شده بود و ایشان گله مندند که چرا ما بر مطلب قران کار علمی نمی کنیم

برای شرح این مقاله که  به انگلیسی و عربی است به منابع مختلف رجوع کنید.

 

معجزه ی شقّ القمرو اعتراف ناسا

 

 برچسب ها : معجزه ی شقّ القمر و اعتراف ناسا  , شق القمر و اعتراف ناسا  , المشیر  ,